Home Contact Accommodatie
Foto's
Gebruiks-
voorwaarden
Prijstabel Registratie
als gebruiker
Kalender Inloggen Formulieren Tevreden-
heidsenquĂȘte

Via deze TevredenheidsenquĂȘte ontvangen we graag je mening over onze service. Deze gegevens worden verzameld door Stad Gent en vzw WoMa.

KLIK HIER

Mochten er evenwel klachten zijn, dan horen wij dat graag onmiddellijk, zodat we de gepaste acties kunnen ondernemen.

Heb je opmerkingen of klachten omtrent bepaalde evenementen dan kan je ons dit melden via dit document

KLIK HIER

© WoMa 2021