De inschrijvingen voor de rommelmarkt van zondag 10/03/2024
zijn nog niet mogelijk. Eind december begin januari beginnen we
met de promotie ervan en zal je via deze website kunnen inschrijven.

Bezoek onze website www.tupetegoare.be en bekijk de foto's van vorige evenementen.